Nozares informācija / Tirdzniecības zīme

Signets ar puķi ir jaunais Eiropas videi draudzīgu produktu un pakalpojumu simbols.  Sertifikācijas sistēmā novērtēts pēc ļoti stingriem un uz lietošanas derīgumu orientētiem kritērijiem.

Izstrādājumi ar šo simbolu neizdala veselībai kaitīgus izgarojumus, bez tam tie regulāri tiek kontrolēti saskaņā ar RWTÜV(Reinas- Vestfāles Tehniskās pārraudzības apvienība) standartiem.

Mūsu uzņēmums ir pievienojies starpreģionālajai Transporta un tirdzniecības iepakojuma utilizācijas un izlietošanas sistēmai. Tādēļ mūsu iepakojumiem un tvertnēm piešķirts Interseroh utilizācijas logo. Šī iemesla dēļ patērētājam ir iespēja nogādāt iztukšotas tvertnes un ārējo iepakojumu otrreizējo izejvielu savāktuvē.

Šis simbols apliecina, ka koksnes aizsarglīdzekļi ir iedarbīgi un nekaitīgi veselībai.

Ar šo logo apzīmētajiem izstrādājumiem ir daudzveidīgas sajaukšanas iespējas mūsu Tex-Color tonēšanas sistēmā.

FA-Protect likvidē aļģes, sēnītes un citus mikroorganismus pateicoties ārkārtīgi iedarbīgajām fungicīdu un algicīdu piedevām.

 

Inovatīvo ražojumu attīstības dēļ mēs attiecinām uz profilu "LF" izstrādājumus bez šķīdinātāju piedevām tradicionālai izmantošanai, resp. " minimālu emisiju ELF"- izstrādājumus bez šķīdinātāju un mīkstinātāju piedevām, kas nesatur kaitīgas emisijas, piemērotus izmantošanai sensiblos dzīvojamos un darba iecirkņos.A.S. – jaunā tehnoloģija pret smidzināšanas izgarojumiem, ātra un tīra remonta tehnoloģija, nodrošina ekonomisku un efektīvu darbu.

Izstrādājumi ar šo signetu ir ārkārtīgi nejutīgi pret piesārņošanu un sevišķi izturīgi pret nodilumu.

Bez smaržas.

Šķīdināms ūdenī.

 

        

 

Modernās vides aizsardzības galvenais jautājums ir uz izstrādājumu orientēta vides aizsardzība. Lai patērētāji varētu ņemt vērā izstrādājumu īpašības, kas ietekmē vidi, Jums nepieciešama precīza informācija. „Blauer Engel“(Zilais Eņģelis)garantē mūsu izstrādājumu nekaitīgumu videi. Mūsu piegādes programmā atradīsiet veselu rindu augstvērtīgu izstrādājumu, kas pārbaudīti pēc stingriem RAL(Vācijas krāsu standarts)-UZ 102 un RAL-UZ 12A .Vides emblēmu „Blauer Engel“ piešķir Umweltbundesamt(Federatīvais Vides dienests).Izstrādājuma pārbaude notiek RAL, (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung- (Vācijas Kvalitātes garantijas un marķēšanas institūts)) Federatīvā Vides dienesta uzdevumā.

Tex-Color plaisu sanācijas sistēma.