Strukturējams apmetums

Roll und Modellierputz 25kg dekoratīvā špaktele

Brīvā izpildījumā veidojama masa iekštelpām un āra apstākļiem. Nesatur šķīdinātāju, videi draudzīgs, ūdens tvaiku caurlaidīgs. Iespējams izveidot neatkārtojamu struktūru un dizainu. Uzklājams ar krāsošanas rullīti, metāla ķelli vai arī mehāniski. Frakcija 0.8-1mm. Tonējams.

NOSKAIDROT CENU.


Tehniskais apraksts Drošības datu lapa